Wat is een NFT?

Wat is een NFT?

Welkom op dé website over NFT’s (non-fungible token) , cryptoart, de cryptotechniek, blockchain en digitale marktplaatsen voor NFT’s. In dit uitgebreide artikel gaan we de tijd nemen om iedereen op de hoogte te brengen van de laatste hype in de cryptowereld: de NFT. Wat betekenen de woorden NFT, Blockchain, Etherium en Cryptokunst? Wat kun je met NFT’s en is de NFT-hype slechts van tijdelijke aard (ja en nee!)? Dit alles lees je in dit artikel.

Non-fungible token

Een NFT is de afkorting van “non-fungible token“. Vrij vertaald naar het Nederlands: niet-vervangbaar teken. De NFT-techniek zorgt ervoor dat digitale items een unieke ‘serienummer’ met zich mee krijgen in de cryptowereld. In de cryptowereld worden dagelijks miljoenen transacties uitgevoerd. Bitcoins, Ethereum en andere cryptovaluta worden digitaal verhandeld. Dit is niets nieuws onder de zon.

Deze transacties zijn echter niet zo speciaal. De ene Bitcoin is de andere: het maakt jou als verkoper of koper niet uit “welke” Bitcoin je ontvangt, omdat je nog steeds “één Bitcoin” hebt ontvangen. Vergelijk het met Eurobiljetten.

Voorbeeld: Je leent geld uit – Wie een 100 euro-biljet uitleent, en er een maand later weer 100 euro voor ontvangt in muntgeld, heeft zijn oorspronkelijk bedrag weer “terug”. Hij of zij heeft dan misschien 2X 50 euro, of 100 X €1 ontvangen; dat maakt hier niets uit. In dit geval is er geen sprake van een zogenaamde ‘controleerbare transactie’. Anders wordt het wanneer je weet dat ieder biljet een unieke eigen serienummer met zich meedraagt. Er is maar 1 100-euro biljet op aarde met dezelfde serienummer als het biljet dat in dit voorbeeld is geruild.

Precies dit is wat de NFT-techniek brengt naar de Blockchain, een wereldwijde netwerk van computers dat alle transacties controleert en uitvoert. Met NFT’s kun je digitale ‘assets’ zoals een bestand, foto of video op de blockchain voorzien van een unieke identifier, ook wel token.

Je weet nu dus dat in de cryptowereld er een verschil wordt gemaakt tussen transacties mét en zonder NFT’s: de Blockchain (zie het even als de bank) voert alle transacties uit.

The Dutch NFT Art Community on Facebook and Discord

GROEI MET ONS MEE EN JOIN DE ONLINE NFT COMMUNITY!

Word Lid van de grootste Nederlandstalige Dutch Art NFT-community op Facebook! (Klik hier). Join ook onze Discord NFT Channel via deze link.

Wat is het verschil met FT’s, of fungible tokens?

Het grootste verschil zit hem dus in de “non”, oftewel “niet”. Normale transacties op de blockchain zijn niet uniek. Dat is ook niet altijd nodig, want in het voorbeeld hierboven was je allang blij dat je weer “100 euro” in de pocket hebt.

Anders wordt het wanneer je een digitaal item wilt ‘nummeren’ of volgen. Dan is het van belang dat je dit item een token geeft. Zo kan iedereen op de blockchain zien wie op dit moment een bepaalde token, én dus digitale item, in zijn of haar bezit heeft.

Let wel op: een Bitcoin kun je verdelen in kleinere hoeveelheden. Met een serienummer gaat dat natuurlijk niet. Net zo min heb je voldoende aan de eerste 5 cijfers van jouw telefoonnummer.

NFT Blockchain en ERC-20, ERC-721 en ERC-1155

Even over de blockchain – De blockchain is oorspronkelijk (ERC-20) niet in staat geweest om transacties uit elkaar te halen. Voordat de NFT’s ter wereld kwamen was het nodig dat er nieuwere protocollen van de blockchain kwamen (zoals de nieuwere ERC-721 en 1155). Daar lees je hier meer over). NFT’s zijn dus iets van de laatste jaren (vanaf 2015, zie hier hoe de geschiedenis van NFT’s eruit zag)

Wat zijn de voordelen van non-fungible tokens?

De grootste voordelen van NFT’s is dus het feit dat je op de blockchain transacties kunt voorzien van een unieke token (serienummer). Wie is de minter van een item, wie bezit deze nu? Dat alles valt te controleren via metadata. Bijvoorbeeld via Etherscan.

Je zult nu vast denken: wat heeft dit nou te maken met kunst? Ons antwoord: niet veel. NFT’s kun je namelijk voor veel meer dingen gebruiken dan het volgen, verkopen of kopen van digitale kunststukken alleen!

Wat zijn de nadelen van non-fungible tokens?

De NFT-techniek kent haast geen grote nadelen. In de toekomst zullen NFT’s voor steeds meer (nieuwe) gebruikssituaties worden ingezet. Sterker nog, wij verwachten dat de NFT-techniek niet meer zal verdwijnen! Door deze nieuwe functionaliteit zullen steeds meer instellingen, ontwikkelaars en instituties de NFT-techniek omarmen en nieuwe methoden vinden om hun producten of diensten te ‘tokenizen’.

Kleine nadelen zijn er wel. Omdat de NFT-techniek redelijk nieuw is verkijken veel kunstenaars zich op de kosten bijvoorbeeld. Ook het feit dat de NFT-techniek, die op DApps-techniek draaien, gedecentraliseerd is, is mogelijk een nadeel. Daarom kunnen NFT’s en daarmee de blockchain tijdrovend zijn.

Het is ook maar de vraag voor hoe lang men NFT’s kan verkopen of doorverkopen. De NFT-hype kan snel afgelopen zijn: verzamelde collecties verliezen dan snel hun waarde.

NFT’s in de kunstwereld

Sinds 2021 zijn NFT’s wereldwijd ingeburgerd. De hype aan het begin van dit jaar heeft de techniek permanent op de kaart gezet. Vooral grote internationale NFT-kunstenaars verkopen hun kunstwerken voor vele miljoenen. Ook Nederlandse NFT-kunstenaars doen hier en daar mondjesmaat mee, maar op dit moment wordt de markt geleid door kunstenaars als Beeple.

NFT’s zijn groot geworden door de gamingwereld

Zoals je in onze geschiedenisles over NFT’s hebt kunnen lezen, zijn NFT’s in 2015 ontstaan. CryptoKitties zijn in de afgelopen jaren groot geworden door NFT’s. Omdat de NFT-techniek zich leent voor een heleboel doeleinden, blijft het niet bij gaming. Zoals je ziet leven we nu in de cryptokunst-periode.

Non-fungible tokens hebben weinig te maken met kunst

In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, hebben NFT’s weinig met kunst te maken. NFT’s zijn in feite niets meer dan digitale “producten” met een serienummer. In de media wordt vandaag de dag alleen het kunst-gedeelte uitgelicht, wat we jammer vinden. Waarom? Omdat de kunst-hype voor de kleinere kunstenaars geen blijvertje zal zijn.

Door NFT’s is DeFi (decentralized finance) definitief op de kaart gezet!

Wie een beetje kennis heeft over Bitcoins, Ethereum en de blockchain weet dat crypto veel meer is dan “geld verdienen” alleen is. Crypto is een manier van leven. Het is de toekomst, en steeds meer instellingen zien dat in. Tesla bijvoorbeeld, maar zelfs Goldman Sachs. Je kunt er niet meer omheen!

De blockchain-techniek staat los van alle andere systemen: DeFi, oftewel decentralized finance, zal in de toekomst een steeds belangrijkere rol spelen voor iedereen die met crypto en NFT’s te maken heeft.

De toekomst van de non-fungible token

De NFT-techniek heeft ons veel gebracht, en zal ons nog zeker veel meer brengen!

Hoe nu verder met NFT’s?

We hopen dat je met deze introductie tot non-functional tokens een stuk wijzer bent geworden. We hebben dit artikel beknopt en duidelijk proberen te houden, maar er is natuurlijk veel meer te doen met NFT’s. Wil je zelf aan de slag met NFT’s? Wil je lid worden van onze Nederlandse Cryptokunstenaars-community op Facebook, of jouw digitale kunstwerken indienen voor verkoop? Het kan allemaal bij NFTcryptokunst.nl!

Alle uitingen van NFTCryptoKunst.nl zijn de professionele mening van NFTCryptoKunst.nl en kan op géén enkele wijze worden opgevat als een persoonlijke uitnodiging, een advies of enige aanbeveling om tot aankoop van één of meer cryptovaluta (of kunst) over te gaan en daarin te beleggen. Wij zijn geen financieel adviseur en beoogt dat uitdrukkelijk ook niet te zijn.
Onze uitingen hebben uitsluitend een educatief karakter en kunnen op geen enkele wijze als financieel, juridisch of fiscaal advies worden opgevat. De door NFTCryptoKunst.nl gepresenteerde informatie is door haar met de grootste aandacht en zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid ervan.