Alle transacties op de Etherium-blockchain worden uitgevoerd onder diverse protocollen. Deze protocollen verwerken alle transacties op hun eigen manier. Omdat er een verschil is tussen NFT’s en NF’s verschillen ook de onderlinge protocollen. In dit artikel gaan we verder in op de onderlinge verschillen.

De ERC-20, ERC-721 en ERC-1155 protocollen

Bij normale tokens en transacties, waaronder die via Uniswap en #LEND, wordt her ERC-20-protocol gebruikt. Dit protocol kan onderlinge tokens niet onderscheiden van elkaar, en is dus alleen voor algemene tokens en opdrachten bruikbaar. NFT’s hebben hier niet veel aan omdat de N staat voor Non, oftewel uniek. NFT’s gebruiken daarentegen het ERC-721 en ERC-1155 protocol.

ERC-20 (dom)

Het ERC-20 protocol wordt op het Etherium-blockchain gebruikt voor normale transacties binnen de omgeving. Vrijwel alle transacties bij Etherium maken hier gebruik van.

ERC-721 (controleerbaar)

Voor NFT’s is het ERC-721-protocol bij uitstek de beste protocol. Dit protocol zorgt ervoor dat alle transacties met een unieke identifier (NFT) worden uitgevoerd. Verder ondersteunen de ERC-721 en ERC-1155-protocollen Smart Contracts. Onder meer CryptoKitties en Sorare maken hier gebruik van.

ERC-1155 (controleerbaarder en efficiënter)

ERC-1155 borduurt voort op de oudere ERC-721 protocol. Deze modernere en nieuwere variant kan ook complexere tokens behandelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bundelen van NFT’s met NT’s, het besparen van stroomkosten (tot 90%) of het activeren van Atomic Swaps.

Interessant? Deel dit artikel met je vrienden!